आपल्या अर्जाची स्थिती
 
     
 
 
 
 


सेतू समिती सदस्य

 
     
 
जिल्हाधिकारी श्री. सी. व्ही. ओक अध्यक्ष
अपर जिल्हाधिकारी श्री. अशोक शिंगारे उपाध्यक्ष
निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री. अनिल सावंत सहाय्य सचिव
उपजिल्हाधिकारी करमणूक कर श्री. दत्तप्रसाद नाडे सदस्य
उपजिल्हाधिकारी व उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी श्रीमती. माया पाटोळे सदस्य
उपजिल्हाधिकारी व स प्रा  श्री. गौतम गायकवाड सदस्य
उपजिल्हाधिकारी व स प्रा (कुलाबा विभाग) श्री. बी. जी. गावंडे सदस्य
उपजिल्हाधिकारी व स प्रा (धारावी विभाग) श्री. संदीप कांबळे सदस्य
उपजिल्हाधिकारी (म्हाडा) श्री. आर. एन्. गरुड सदस्य
१०
अधिक्षक भूमि अभिलेख श्री. ए. बी. गिरमकर सदस्य
 
 
 
     
 
 
     
© 2011, Mumbai City Setu Office. All rights reserved.